lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
< Index >
Zo'n beetje alles wat Bach over Heather geschreven heeft heb ik hieronder vertaald. De tekst uit "De Twaalf Genezers & Andere Remedies" uit 1936 beschouwde Bach als de definitieve beschrijving.
Bach gooide de oudere versies van de twaalf genezers weg en verving ze steeds door de nieuwere, naarmate hij meer remedies ontdekte. De oudere versies zijn hier opgenomen met de bedoeling de ontwikkeling te kunnen bestuderen.
Gebruik voor het selecteren van een remedie a.u.b. "De Twaalf Genezers & Andere Remedies" uit 1936, zoals Bach bedoeld heeft.

Heather (Struikheide)   -   Calluna vulgaris


September 1936: De Twaalf Genezers & Andere Remedies ()

(Engelse naamBach's botanische naamHuidige botanische naam
indien gewijzigd
Nederlandse naam)
HEATHERCalluna Vulgaris Struikheide

Voor degenen die altijd het gezelschap zoeken van wie ook maar beschikbaar is, omdat ze het nodig vinden om hun eigen zaken te bespreken met anderen, maakt niet uit met wie. Ze zijn heel ongelukkig als ze een tijdje alleen moeten zijn.

Juli 1934: De Twaalf Genezers & Zeven Helpers (Collected Writings, pg 54/80)

HEATHER

De grote, robuuste, goed-gebouwde mensen, joviaal en hartelijk. Ze zijn erg bezig met alle details van hun kwalen, en hebben het gevoel dat elke kleinigheid erg belangrijk is. Meestal zijn ze niet vaak ziek geweest, en lijkt zelfs een kleine klacht voor hen ernstig.

HEATHER . . . . . . . . . . . . . . . Calluna vulgaris . . . . . . . . . . . . . Struikheide

Wanneer de patiënt niet verbetert wanneer de juist lijkende van de Genezers gegeven is, zijn er nog zeven remedies om de weg te bereiden
...
Wanneer [de patiënt] bleek [is], is OLIVE, GORSE, of OAK nodig. Bij een sterke kleur, VINE, HEATHER of ROCK-WATER.

Voor hen die hun eigen voorraad-remedies willen maken is de methode hieronder gegeven en, verderop, de Engelse en botanische namen van de planten en de situaties waar ze gevonden kunnen worden.
...
Heather ... Calluna vulgaris
Deze planten bloeien ... gedurende de maanden Juli, Augustus and September
...
Heather. De te kiezen Heather is niet de rode dop-heide, maar de mooie slanke kleine roos-roze variëteit zoals die groeit op de bergen van Wales of Schotland.

1934: Het Verhaal van de Reizigers (Collected Writings, pg 75/99)

Heather wist heel zeker dat hij de weg wist en wilde dat het hele gezelschap zijn weg zou nemen.

Heather heeft begrepen dat elke reiziger op zijn eigen manier moet lopen en wandelt rustig voorop om te laten zien dat het mogelijk is.

Augustus 1933: De Twaalf Genezers & Vier Helpers (Collected Writings, pg 72/95)

De botanische naam van elke remedie is als volgt:

Deze planten bloeien meestal in de maanden juli, augustus en september. Water Violet (Waterviolier) is een beetje eerder: die is op z'n hoogtepunt in juni en juli.

Het volgende geeft een idee van de plaatsen waar ze gevonden kunnen worden, en sommige provincies hebben botanische boeken die een duidelijke gids kunnen zijn voor specifieke districten, omdat deze boeken vaak precieze locaties aangeven.

CALLUNA VULGARIS
HEATHER

Het is karakteristiek voor Heather-mensen om zich zorgen te maken over de problemen van anderen, niet de grote zaken van het leven, maar juist de dingen van alledag.

Ze ontfermen zich graag over degenen die problemen hebben, en proberen dit op een tamelijk dwingende wijze te doen. Ze raken overstuur en winden zich op wanneer ze zien dat anderen hun advies in de wind slaan als ze denken dat het voor hun bestwil is.

Ze proberen alles wat in hun macht ligt om anderen te overtuigen of zelfs om ze over te halen om te doen wat zijzelf denken dat goed is.

Zij bedoelen het echt heel goed en hun oordeel is meestal gezond, maar ze overbelasten zichzelf door degenen die ze graag mogen op te willen jagen.

Het is een toestand van over-bezorgdheid voor het welzijn van vrienden en bekenden, en een dwingende poging om ze te verbeteren.

Deze geesteshouding is zozeer deel van hun natuur geworden dat het uiteindelijk beschouwd wordt als hun karakter.

De Heather-mensen hebben de neiging om te lijden aan hart-problemen, hartkloppingen, bonzende hoofdpijnen, indigestie en klachten zoals veroorzaakt worden door bezorgde opwinding en intense pogingen om te helpen bij de gewone dingen van het leven.

Hun ziektes zijn meestal niet heel ernstig, totdat ze ouder worden, maar soms kunnen kleine kwaaltjes jarenlang een behoorlijke dosis ongemak veroorzaken en van invloed zijn op hun dagelijks leven. Ze hebben ook de neiging om zich bezorgd te maken wanneer ze ook maar een beetje tegenslag hebben.

Ze vinden het fijn als mensen van hen afhankelijk zijn, en het doet hen deugd wanneer ze nuttig zijn voor iemand in moeilijkheden, of als ze kunnen helpen.

Ze zijn zo vol zelfvertrouwen en zeker heel bekwaam, dat ze nooit twijfelen of ze in staat zijn te adviseren en hulp te verlenen.

Heather-mensen zijn meestal goed gebouwd, met een gezonde kleur, robuust, met een sterk lichaam en vol energie en activiteit, en ontzien zichzelf niet in hun inspanningen voor anderen.

Deze remedie kan hun gezondheid sterk verbeteren, hun angsten kalmeren en hun onrust sussen wat betreft de zorg voor degenen in wie ze geïnteresseerd zijn.

De te kiezen Heather is niet de rode belletjes-heide (Erica), maar de mooie slanke kleine roos-roze soort zoals die groeit in de bergen van Wales en Schotland in augustus en september (Struikheide). Heather dient na de middag klaargemaakt te worden, terwijl alle andere remedies uit dit boek in de ochtend begonnen dienen te worden.

Meer beschrijvingen van Heather door: Julian Barnard     / Mechthild Scheffer     / the Bach Centre

Ξ MENU