lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems

September 1936: De Twaalf Genezers & Andere Remedies (Collected Writings, pg 35/61)

 

De blauwe tekst werd in oktober 1936 door Bach gedicteerd aan Nora Weeks, en pas in de uitgave van 1941 opgenomen.
De groene tekst is op aandringen van de uitgever door Bach zelf toegevoegd.
De rode tekst is niet door Bach maar door de uitgever toegevoegd.
De paarse tekst is door Nora Weeks toegevoegd in 1941.
Twee cursieve regels zijn bij de vertaling toegevoegd i.v.m. de botanische namen die sinds Bach's tijd gewijzigd zijn.

INLEIDING

Dit behandelsysteem is het meest perfecte dat sinds mensenheugenis aan de mensheid is gegeven. Het heeft de macht om ziekte te genezen; en in zijn eenvoud kan het gebruikt worden in het huishouden.

Het is de eenvoud, in combinatie met de alles-genezende resultaten, die het zo geweldig maken.

Er is geen wetenschap, geen kennis voor nodig, anders dan de eenvoudige methoden die hierin worden beschreven; en degenen die van dit God-gezonden geschenk het meest voordeel zullen hebben zijn zij die het zo zuiver houden als het is; vrij van wetenschap, vrij van theorieën, want alles in de Natuur is eenvoudig.

Dit genees-systeem, dat op Goddelijke wijze aan ons is geopenbaard, laat zien dat het onze angsten zijn, onze zorgen, onze ongerustheid en dat soort dingen, die de weg openen voor het binnenkomen van ziekte. Als we dus onze angsten behandelen, onze zorgen, onze onrust, enzovoort, dan bevrijden we ons niet alleen van onze ziekte, maar de Kruiden die ons gegeven zijn door de Genade van de Schepper van alles, nemen bovendien onze angsten en zorgen weg, en laten ons gelukkiger achter en beter bij onszelf.

Omdat de Kruiden onze angsten genezen, onze ongerustheid, onze zorgen, onze fouten en mislukkingen, zijn dat de dingen die we dienen te achterhalen, en dan zal de ziekte, welke dat ook is, ons verlaten.

Veel meer hoeft er niet gezegd te worden, want de begrijpende geest weet het allemaal al, en mogen er genoeg zijn met begrijpende geesten, ongehinderd door de richting die de wetenschap is ingeslagen, om deze Goddelijke Giften te gebruiken ter verlichting en als zegen voor de mensen om hen heen.

Zo liggen achter iedere ziekte onze angsten, onze ongerustheid, onze hebzucht, onze voorkeuren en afkeren. Laten we deze achterhalen en genezen, en door deze te genezen, zal de ziekte waar we aan lijden verdwijnen.

Sinds onheuglijke tijden is het al bekend dat de Wegen van de Voorzienigheid de preventie en de genezing van ziekte in de Natuur hebben opgenomen, door middel van goddelijk verrijkte kruiden en planten en bomen. De remedies van de Natuur die in dit boek worden weergegeven, hebben bewezen boven andere gezegend te zijn in hun weldadige werk; en dat ze de macht hebben gekregen om alle soorten ziekte en lijden te genezen.

Bij het behandelen van gevallen met deze remedies wordt geen aandacht besteed aan de aard van de ziekte. Het individu wordt behandeld, en naarmate hij beter wordt, verdwijnt de ziekte, afgestoten door de toename van gezondheid.

Iedereen weet dat dezelfde ziekte verschillende reacties teweeg kan brengen bij verschillende mensen; het zijn deze reacties die behandeld dienen te worden, want zij leiden naar de werkelijke oorzaak.

De psyche, als het meest verfijnde en gevoeligste deel van het lichaam, laat de aankondiging en het verloop van de ziekte veel duidelijker zien dan het lichaam, daarom is de benadering van de psyche gekozen als leidraad voor welke remedie of remedies nodig zijn.

Bij ziekte is er een verandering in de stemming vergeleken bij die in het gewone leven, en een goede waarnemer kan deze verandering vaak al opmerken voordat, en soms lang voordat de ziekte de kop opsteekt, en kan door behandeling voorkomen dat de ziekte ooit uitbreekt. Ook als er al enige tijd sprake is van ziekte zal de stemming van de getroffene naar de juiste remedie leiden.

Let niet op de ziekte, denk alleen maar aan de manier waarop degene die in nood is naar het leven kijkt.

Achtendertig verschillende toestanden zijn op een eenvoudige manier beschreven: en het zou niet moeilijk moeten zijn om, voor zichzelf of voor een ander, de aanwezige toestand of mengsel van toestanden te vinden, en zo de nodige remedies te kunnen geven om genezing te bewerkstelligen.

De titel, De Twaalf Genezers, is voor dit boek gehandhaafd, omdat hij bij veel lezers bekend is.

De verlichting van het lijden was zo zeker en zo weldadig, zelfs toen er nog maar twaalf remedies waren, dat het noodzakelijk geacht werd om deze op dat moment al onder de aandacht van het publiek te brengen, zonder te wachten op de ontdekking van de overige zesentwintig, die de serie compleet maken. De originele twaalf zijn aangeduid met sterretjes.

DE REMEDIES


en voor elk van hen de redenen om ze te geven

 

DE 38 REMEDIES
zijn ingedeeld onder de volgende
7 HOOFDJES

1. VOOR ANGST

2. VOOR ONZEKERHEID

3. VOOR ONVOLDOENDE INTERESSE IN DE ACTUELE OMSTANDIGHEDEN

4. VOOR EENZAAMHEID

5. VOOR HEN DIE OVERGEVOELIG ZIJN VOOR INVLOEDEN EN DENKBEELDEN

6. VOOR MOEDELOOSHEID OF WANHOOP

7. VOOR TE VEEL AANDACHT VOOR ANDERMANS WELZIJN

VOOR DEGENEN DIE ANGST HEBBEN

*ROCK ROSE

De 'reddende remedie'. De remedie van noodgevallen voor die situaties wanneer er zelfs geen hoop lijkt te zijn. Bij ongelukken of plotselinge ziekte, of wanneer de patiënt erg bang is of doodsangst uitstaat. Of wanneer de toestand zo ernstig is dat de omstanders er heel bang van worden. Als de patiënt niet bij bewustzijn is kunnen de lippen met de remedie bevochtigd worden. Het kan ook zijn dat er nog andere remedies nodig zijn, zoals bij bewusteloosheid wat immers een diepe slaaptoestand is, Clematis; wanneer er sprake is van kwelling: Agrimony, enz.

*MIMULUS

Angst voor aardse dingen, ziekte, pijn, ongelukken, armoede, voor het donker, om alleen te zijn, voor pech. De angsten van het leven van alledag. Deze mensen dragen hun angst stilletjes en in het geheim, ze spreken er niet vrijuit met anderen over.

CHERRY PLUM

Angst dat de geest overspannen raakt, dat het verstand het begeeft, angst om beangstigende en gevreesde dingen te doen, ongewild en wetend dat het fout is, maar toch komt de gedachte eraan op, en de impuls om het te doen.

ASPEN

Vage onbekende angsten, waar geen verklaring voor gegeven kan worden, geen reden.
Toch kan de patiënt doodsbang zijn dat er iets vreselijks gaat gebeuren, hij weet niet wat.
Deze vage, onverklaarbare angsten kunnen 's nachts of overdag rondspoken.
Wie hieraan lijdt is vaak bang om met anderen over dit probleem te praten.

RED CHESTNUT

Voor degenen die het moeilijk vinden om niet bezorgd te zijn over andere mensen.
Vaak zijn ze ermee opgehouden om zich zorgen te maken over zichzelf, maar kunnen ze veel lijden voor degenen die hen dierbaar zijn, omdat ze dikwijls verwachten dat hen iets vervelends overkomt.

VOOR DEGENEN DIE LIJDEN AAN ONZEKERHEID

*CERATO

Diegenen die onvoldoende vertrouwen in zichzelf hebben om hun eigen beslissingen te kunnen nemen.
Ze zoeken voortdurend advies van anderen en worden dikwijls misleid.

*SCLERANTHUS

Degenen die er zwaar onder lijden dat ze niet kunnen kiezen tussen twee dingen, omdat eerst het ene juist lijkt en dan weer het andere.
Gewoonlijk zijn het rustige mensen die hun probleem alleen dragen, omdat ze niet genegen zijn het met anderen te bespreken.

*GENTIAN

Degenen die gemakkelijk ontmoedigd zijn. Het kan zijn dat ze goed vooruit gaan in hun ziekte, of in hun dagelijkse bezigheden, maar elke kleine vertraging of hindernis in hun vooruitgang zorgt voor twijfel en ontmoedigt hen snel.

GORSE

Heel diepe hopeloosheid, ze hebben het geloof opgegeven dat er nog iets voor hen gedaan kan worden.
Wanneer ze worden overgehaald, of om anderen een plezier te doen kunnen ze verschillende behandelingen proberen, terwijl ze ondertussen hun omgeving verzekeren dat er toch zo weinig hoop op verbetering is.

HORNBEAM

Voor degenen die het gevoel hebben dat ze niet genoeg kracht hebben, mentaal of fysiek, om de last te dragen die het leven op hun schouders heeft gelegd; de dingen van alledag lijken voor hen te zwaar om te volbrengen, hoewel ze er gewoonlijk in slagen hun taak te vervullen.
Voor degenen die geloven dat er eerst iets, in lichaam of geest, versterkt moet worden, voordat ze hun werk gemakkelijk kunnen doen.

WILD OAT

Degenen die de bedoeling hebben om iets opvallends in hun leven te doen, die veel ervaringen willen opdoen, en genieten van alles wat voor hen mogelijk is, die het leven ten volle willen leven.
Hun probleem is om te beslissen welk beroep ze zullen volgen, omdat ze ondanks hun sterke ambities geen roeping hebben die hen meer aanspreekt dan alle andere.
Dit kan vertraging veroorzaken en een onbevredigd gevoel.

ONVOLDOENDE INTERESSE IN DE ACTUELE OMSTANDIGHEDEN

*CLEMATIS

Degenen die dromerig zijn, slaperig, niet helemaal wakker, geen grote interesse in het leven. Rustige mensen, niet echt gelukkig in hun huidige omstandigheden, leven meer in de toekomst dan in het heden, hopend op gelukkiger tijden, wanneer hun idealen misschien werkelijkheid worden. Sommigen doen als ze ziek zijn geen enkele moeite om beter te worden, en in sommige gevallen kunnen ze zelfs uitzien naar de dood, in de hoop op betere tijden, of op het weerzien met iemand van wie ze hielden en die hen ontvallen is.

HONEYSUCKLE

Degenen die veel in het verleden leven, misschien een tijd van groot geluk, of herinneringen aan een verloren vriend, of ambities die niet uitgekomen zijn. Zij verwachten niet meer zo gelukkig te worden als ze ooit waren.

WILD ROSE

Zij die schijnbaar zonder voldoende reden zich overgeven aan alles wat gebeurt, en gewoon maar door het leven heen glijden, het nemen zoals het is, zonder dat ze ook maar enige moeite doen om iets te verbeteren en een beetje vreugde te vinden. Ze hebben zich zonder te klagen overgegeven aan de moeilijkheden van het leven.

OLIVE

Degenen die veel geleden hebben, mentaal of fysiek, en zo uitgeput zijn en gesleten dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer de kracht hebben om ook maar enige moeite te doen. Het dagelijks leven is voor hen zware arbeid, zonder vreugde.

WHITE CHESTNUT

Voor degenen die niet kunnen voorkomen dat hun hoofd volloopt met gedachten, ideeën en discussies die ze niet willen hebben. Meestal op die momenten dat ze niet genoeg interesse hebben in wat er op dat moment gebeurt om hun gedachten bezig te houden.
Gedachten die hen met zorg vervullen, en die blijven of steeds terugkeren als ze net een tijdje uit het hoofd gezet zijn. Ze lijken alsmaar rond te gaan en worden een mentale foltering.
De aanwezigheid van dergelijke onplezierige gedachten verdrijft de rust en voorkomt dat men de aandacht uitsluitend bij het werk of het plezier van de dag kan houden.

MUSTARD

Degenen die onderhevig zijn aan perioden van neerslachtigheid of zelfs wanhoop, alsof een koude donkere wolk hen overschaduwt, en het licht en de vreugde van het leven verbergt. Soms kunnen ze onmogelijk een reden of een verklaring geven voor dergelijke aanvallen.
Onder deze omstandigheden is het vrijwel onmogelijk om gelukkig of vrolijk over te komen.

CHESTNUT BUD

Voor degenen die niet optimaal gebruik maken van waarnemingen en ervaringen, en die er langer dan anderen over doen om de lessen van het dagelijks leven te leren.
Terwijl het voor sommigen voldoende is om dingen maar één keer mee te maken, vinden zulke mensen het nodig om iets nog een keer, soms zelfs verscheidene keren mee te maken voordat ze hun les geleerd hebben.
Op die manier, en tot hun spijt, komen ze erachter dat ze dezelfde fout bij verschillende gelegenheden moeten maken, terwijl één keer genoeg had kunnen zijn, of zelfs overbodig als ze hadden gekeken hoe anderen het deden.

EENZAAMHEID

*WATER VIOLET

Voor degenen die in gezondheid of in ziekte graag alleen zijn. Heel rustige mensen, die geluidloos rondlopen, weinig spreken, en dan nog zachtjes. Heel onafhankelijk, bekwaam en vol zelfvertrouwen. Bijna vrij van de mening van anderen. Ze zijn gereserveerd, laten mensen met rust en gaan hun eigen gang. Vaak slim en getalenteerd. Hun rust en kalmte is een zegen voor de mensen om hen heen.

*IMPATIENS

Voor degenen die snel zijn in denken en doen, en die willen dat alles gebeurt zonder aarzeling of uitstel. Als ze ziek zijn zien ze uit naar een haastig herstel.
Ze vinden het erg moeilijk om geduld te hebben met mensen die langzaam zijn, omdat ze dat fout vinden en tijdverspilling, en ze zetten zich op allerlei manieren in om zulke mensen sneller te maken.
Vaak hebben ze een voorkeur om alleen te werken en te denken, zodat ze alles in hun eigen tempo kunnen doen.

HEATHER

Voor degenen die altijd het gezelschap zoeken van wie ook maar beschikbaar is, omdat ze het nodig vinden om hun eigen zaken te bespreken met anderen, maakt niet uit met wie. Ze zijn heel ongelukkig als ze een tijdje alleen moeten zijn.

OVERGEVOELIG VOOR INVLOEDEN EN DENKBEELDEN

*AGRIMONY

Voor vrolijke, opgeruimde, humoristische mensen die gek zijn op vrede, die van slag raken door onenigheid en ruzie, waardoor ze bereid zijn om heel wat op te geven om dat te voorkomen.
Hoewel ze gewoonlijk problemen hebben en gekweld zijn en rusteloos en bezorgd, geestelijk of lichamelijk, verbergen ze hun zorgen achter hun humor en hun grollen, en worden ze door velen graag tot hun vriendenkring gerekend. Vaak gebruiken ze overmatig alcohol of drugs, om zichzelf te stimuleren en te helpen hun beproevingen opgewekt te dragen.

*CENTAURY

Vriendelijke, rustige, zachtaardige mensen die maar al te graag anderen dienen. In hun streven overschatten ze hun kracht.
Hun wens gaat zozeer een eigen leven leiden dat ze eerder dienaren worden dan bereidwillige helpers. Hun aardige karakter leidt er toe dat ze meer dan hun eigen aandeel van het werk doen, en op die manier kunnen ze hun eigen specifieke doel in het leven voorbijlopen.

WALNUT

Voor hen die duidelijke idealen en ambities hebben in het leven, en ook bezig zijn ze te vervullen, maar die in uitzonderlijke gevallen in de verleiding komen om afgeleid te worden van hun eigen ideeën, doelen en werk door het enthousiasme, de overtuigingen of uitgesproken meningen van anderen.
De remedie geeft standvastigheid en bescherming tegen invloeden van buitenaf.

HOLLY

Voor degenen die soms overvallen worden door gedachten zoals jaloezie, afgunst, wraak, argwaan.
Voor de verschillende vormen van ergernis.
Binnen zichzelf kunnen ze veel lijden, vaak op momenten dat er geen echte reden is om ongelukkig te zijn.

VOOR MOEDELOOSHEID OF WANHOOP

LARCH

Voor degenen die zichzelf als minder goed of bekwaam beschouwen dan de mensen om hen heen, die mislukking verwachten, die het gevoel hebben dat ze nooit zullen slagen, en die dus geen risico nemen of niet echt hun best doen om te slagen.

PINE

Voor degenen die zichzelf de schuld geven. Zelfs als ze slagen denken ze dat ze het beter hadden gekund, en ze zijn nooit tevreden met hun inspanning of met het resultaat. Ze werken hard en hebben veel te lijden onder de fouten die ze zichzelf toedichten.
Soms, als er iets fout gaat, is het de schuld van een ander, maar zelfs daarvoor zullen zij de verantwoordelijkheid opeisen.

ELM

Voor degenen die goed werk doen, de roeping van hun leven volgen en hopen om iets van belang te doen, en dan vaak iets dat de mensheid ten goede komt.
Soms kunnen er perioden zijn van neerslachtigheid, wanneer ze het gevoel hebben dat de taak die ze hebben ondernomen te moeilijk is, en niet binnen de macht van een menselijk wezen.

SWEET CHESTNUT

Voor die momenten die sommige mensen kunnen overkomen wanneer de smart zo groot wordt dat het lijkt alsof het niet meer vol te houden is
Wanneer de geest of het lichaam het gevoel heeft tot de uiterste grenzen van het uithoudingsvermogen te zijn gebracht, en dat het nu moet bezwijken.
Wanneer het lijkt dat er niets meer rest dan ondergang en vernietiging.

STAR OF BETHLEHEM

Voor degenen die in grote nood zijn, onder omstandigheden die voor enige tijd heel ongelukkig maken.
De schok van ernstig nieuws, het verlies van een dierbare, de angst na een ongeval, en dat soort dingen.
Degenen die een tijdje weigeren om getroost te worden kunnen met deze remedie worden opgebeurd.

WILLOW

Voor degenen die te lijden hebben gehad onder tegenspoed of pech, en die er moeite mee hebben om dit zonder klagen of verbittering te accepteren, omdat ze het leven vooral afmeten aan het succes dat het hen brengt.
Zij hebben het gevoel dat ze een zo grote beproeving niet verdiend hebben, dat het onrechtvaardig was, en ze worden verbitterd.
Vaak raken ze minder geïnteresseerd en houden ze zich minder bezig met de dingen van het leven waar ze vroeger plezier in hadden.

OAK

Voor degenen die hard worstelen en knokken om beter te worden, of in verband met hun dagelijkse bezigheden. Ze zullen alsmaar doorgaan het een na het ander te proberen, hoewel hun situatie misschien hopeloos lijkt.
Ze zullen verder vechten. Ze zijn ontevreden met zichzelf wanneer ze wegens ziekte hun plichten niet kunnen nakomen, of anderen niet kunnen helpen.
Het zijn dappere mensen, die vechten tegen grote moeilijkheden, zonder de hoop te verliezen of minder moeite te doen.

CRAB APPLE

Dit is de remedie van reiniging.
Voor degenen die het gevoel hebben alsof iets aan henzelf niet helemaal zuiver is.
Vaak is dat iets dat helemaal niet zo belangrijk lijkt. Bij anderen kunnen er ernstigere ziektes zijn die vrijwel helemaal genegeerd worden vergeleken bij dat ene ding waar ze zich op concentreren. Beide types zijn erop gebrand om bevrijd te worden van dat ene speciale ding dat in hun gedachten het grootst is, en wat in hun ogen zo belangrijk lijkt dat het verholpen moet worden.
Ze worden moedeloos wanneer de behandeling faalt.
Omdat het een reiniger is zuivert deze remedie ook verwondingen, wanneer de patiënt reden heeft om aan te nemen dat er gifstoffen binnengedrongen zijn die eruit getrokken dienen te worden.

TE VEEL AANDACHT VOOR ANDERMANS WELZIJN

*CHICORY

Degenen die alsmaar bezig zijn met de noden van anderen. Ze hebben de neiging om over-vol van zorg te zijn voor kinderen, familieleden, vrienden, en ze vinden altijd wel iets dat rechtgezet moet worden. Ze zijn voortdurend bezig om te corrigeren wat ze fout vinden, en doen dat graag. Ze hebben de wens dat degenen om wie ze geven dicht bij hen horen te zijn.

*VERVAIN

Degenen met vastgeroeste principes en ideeën, waarop ze vertrouwen dat ze juist zijn, en die ze uiterst zelden aanpassen.
Ze hebben een sterke wens om iedereen om zich heen te bekeren tot hun eigen kijk op het leven.
Ze hebben een sterke wil en zijn heel moedig wanneer ze overtuigd zijn van de dingen die ze willen onderwijzen.
Wanneer ze ziek zijn vechten ze door, lang nadat velen hun verplichtingen zouden hebben opgegeven.

VINE

Uiterst bekwame mensen, overtuigd van hun eigen kunnen, vol vertrouwen op succes.
Omdat ze zo zelfverzekerd zijn, denken ze dat het ook voor anderen goed zou zijn als ze ertoe overgehaald konden worden om de dingen zo te doen zoals zij ze zelf doen, of zoals zij weten dat het hoort. Zelfs als ze ziek zijn zullen ze hun verzorgers zeggen wat ze moeten doen.
Ze kunnen zeer waardevol zijn in noodsituaties.

BEECH

Voor degenen die de behoefte voelen om wat meer het goede en het mooie te zien in alles om hen heen. En om, hoewel veel fout lijkt te zijn, toch de kunst te verstaan om daarin het goede te zien groeien. Om op die manier toleranter te kunnen zijn, toegeeflijker, en meer begrip te hebben voor de verschillende manieren waarop ieder individu en alle dingen aan het werk zijn op weg naar hun eigen uiteindelijke perfectie.

ROCK WATER

Degenen die erg streng zijn in hun manier van leven. Ze ontzeggen zichzelf veel vreugde en plezier in het leven omdat ze zich voorstellen dat het hun werk kan belemmeren.
Het zijn harde meesters voor zichzelf. Ze willen gezond zijn en sterk en actief, en zullen alles doen waarvan ze denken dat het ze helpt om zo te worden. Ze hopen voorbeelden te zijn die anderen aanspreken, zodat ze hun bedoelingen navolgen en op die manier beter worden.

INSTRUCTIES

Voor degenen die niet in staat zijn hun eigen voorraad te maken, zijn de remedies verkrijgbaar bij de volgende apothekers:

Messrs KEENE & ASHWELL,
57B New Cavendish Street,
London, W1.

Messrs NELSON & Co., LTD,
73 Duke Street,
Grosvenor Square,
London, W1.

De genoemde apothekers hebben het heel vriendelijk op zich genomen om deze remedies te leveren voor een zeer schappelijke prijs.

Voorraadflessen van:


s.D.
Eén remedie. . . . . . . . . . . . . . 8(postage 2d.)
Twaalf remedies . . . . . . . . . . 50(postage 4d.)
De complete set van 38 . . . . .156(postage 6d.)

MANIEREN VAN DOSEREN

Al deze remedies zijn zuiver en onschadelijk, er is geen angst om te veel te geven of te vaak, hoewel slechts de kleinste hoeveelheid voldoende is als dosis. Ook kan geen enkele remedie kwaad, mocht blijken dat hij in dit geval niet nodig is.

Doe, om het klaar te maken, ongeveer twee druppels uit het voorraadflesje in een klein flesje dat al bijna vol zit met water; als dit een tijdje goed moet blijven, kan er een beetje cognac worden toegevoegd ter conservering.

Vanuit dit flesje wordt steeds een dosis gegeven, er er is niet meer nodig dan een paar druppels hiervan, in een beetje water of melk, of op elke manier die handig is.

In dringende gevallen kan iedere paar minuten een dosis gegeven worden, totdat er verbetering optreedt; in ernstige gevallen ongeveer ieder half uur; en in al langer lopende gevallen iedere twee of drie uur, of vaker of minder vaak, naar behoefte van de patiënt.

Bevochtig bij hen die bewusteloos zijn de lippen regelmatig.

Als er sprake is van pijn, stijfheid, ontsteking, of wat voor plaatselijke problemen dan ook, dient daarnaast een lotion toegepast te worden. Doe een paar druppels uit de medicijnfles in een kom water en drenk hierin een doek waarmee het aangedane deel bedekt wordt; dit kan van tijd tot tijd vochtige gehouden worden, naargelang dit nodig is.

Afsponzen of baden in water met een paar druppels van de remedie eraan toegevoegd kan soms zinvol zijn.

MANIER VAN BEREIDEN

Twee manieren worden gebruikt om deze remedies te bereiden.

Zonlicht methode

Vul een dun glazen schaaltje bijna helemaal met het zuiverste water dat er te vinden is, indien mogelijk uit een nabijgelegen bron.

Pluk de bloemen van de plant en leg ze onmiddellijk op het oppervlak van het water, zodat dit bedekt wordt, en laat het dan drie of vier uur in het heldere zonlicht staan, of korter als de bloemen beginnen te verleppen. Haal dan de bloesems er voorzichtig uit schenk het water in flessen zodat deze half gevuld worden. Vul vervolgens de flessen af met cognac om de remedie te conserveren. Deze flessen zijn de voorraad, en worden niet direct gebruikt om doses uit te geven. Slechts een paar druppels hiervan gaan in een andere fles, van waaruit de patiënt wordt behandeld, zodat de voorraadflessen een grote hoeveelheid bevatten. De voorraad van de apothekers dient op dezelfde manier gebruikt te worden.

De volgende remedies worden op bovenstaande wijze bereid:

Agrimony, Centaury, Cerato, Chicory, Clematis, Gentian, Gorse, Heather, Impatiens, Mimulus, Oak, Olive, Rock Rose, Rock Water, Scleranthus, de Wild Oat, Vervain, Vine, Water Violet, White Chestnut Bloesem.

Rock Water. Het is van oudsher bekend dat bepaalde putten en bronwaters de kracht hadden om sommige mensen te genezen, en zulke putten of bronnen zijn beroemd geworden om deze eigenschap. Iedere put of iedere bron waarvan bekend is dat deze genezende kracht heeft gehad en welke nog met rust gelaten is in haar natuurlijke staat, onverstoord door de heiligdommen van de mens, kan gebruikt worden.

De koken methode

De overige remedies werden bereid door ze te koken, en wel als volgt:

De plantendelen, zoals zo dadelijk beschreven, zijn een half uur gekookt in schoon zuiver water.

De vloeistof is gefiltreerd, in flessen gegoten tot deze half vol waren, waarna, toen ze koud waren, cognac werd toegevoegd als hierboven, om af te vullen en te conserveren.

Chestnut Bud. Voor deze remedie worden de knoppen van de Witte Paardenkastanjeboom verzameld, vlak voordat ze openspringen en in blad komen.

Bij de andere dient de bloesem gebruikt te worden samen met kleine stukjes tak, en, als die er zijn, jonge verse bladeren.

Behalve Vine, Olive and Cerato kunnen alle opgegeven remedies op de Britse Eilanden gevonden worden waar ze van nature groeien, hoewel sommige eigenlijk afkomstig zijn uit andere landen in een gebied van midden- en zuid-Europa tot noord-India en Tibet.

De Engelse en botanische naam van elke remedie is als volgt (de huidige botanische naam en de Nederlandse naam zijn bij de vertaling toegevoegd)

(Engelse naamBach's botanische naamHuidige botanische naam
indien gewijzigd
Nederlandse naam)
*AGRIMONYAgrimonia Eupatoria Gewone Agrimonie
ASPENPopulus Tremula Ratelpopulier
BEECHFagus Sylvatica Beuk
*CENTAURYErythraea Centaurium Centaurium erythraeaEcht Duizendguldenkruid
*CERATOCeratostigma WillmottianaCeratostigma willmottianum Loodkruid
CHERRY PLUMPrunus Cerasifera Kerspruim
CHESTNUT BUDAEsculus Hippocastanum Knop van Witte paardenkastanje
*CHICORYCichorium Intybus Wilde Cichorei
*CLEMATISClematis Vitalba Bosrank
CRAB APPLEPyrus MalusMalus sylvestrisWilde Appel
ELMUlmus CampestrisUlmus proceraEngelse Veldiep
*GENTIANGentiana AmarellaGentianella amarellaSlanke Gentiaan of Duingentiaan
GORSEUlex Europaeus Gaspeldoorn
HEATHERCalluna Vulgaris Struikheide
HOLLYIlex Aquifolium Hulst
HONEYSUCKLELonicera Caprifolium Tuinkamperfoelie
HORNBEAMCarpinus Betulus Haagbeuk
*IMPATIENSImpatiens RoyleiiImpatiens glanduliferaReuzenbalsemien
LARCHLarix EuropeaLarix deciduaEuropese Lork of Lariks
*MIMULUSMimulus LuteusMimulus guttatusGele Maskerbloem
MUSTARDSinapis Arvensis Herik
OAKQuercus PedunculataQuercus roburZomereik
OLIVEOlea Europaea Olijf
PINEPinus Sylvestris Grove Den
RED CHESTNUTAEsculus Carnea Rode Paardenkastanje
*ROCK ROSEHelianthemum VulgareHelianthemum nummulariumGeel Zonneroosje
ROCK WATER (Aqua petra)
*SCLERANTHUSScleranthus Annuus Eenjarige Hardbloem
STAR OF BETHLEHEMOrnithogalum Umbellatum Gewone Vogelmelk
SWEET CHESTNUTCastanea VulgarisCastanea sativaTamme Kastanje
*VERVAINVerbena Officinalis IJzerhard
VINEVitis Vinifera Wijnstok
WALNUTJuglans Regia Okkernoot of Walnoot
*WATER VIOLETHottonia Palustris Waterviolier
WHITE CHESTNUTAEsculus Hippocastanum Witte Paardenkastanje
WILD OATBromus Asper +)Bromopsis ramosa subsp. ramosaRuwe Dravik
WILD ROSERosa Canina Hondsroos
WILLOWSalix VitellinaSalix alba 'Vitellina'(Bind)Wilg


+)Er bestaat geen Engelse naam voor Bromus Asper.
Bromus is een oud woord dat Dravik betekent.

En moge er altijd vreugde en dankbaarheid in onze harten zijn omdat de Grote Schepper van alle dingen, in zijn Liefde voor ons, de kruiden in het veld gezet heeft voor onze genezing.

Ξ MENU