lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems

1933: Twaalf Genezers (Collected Writings, pg 77/101)

 

Voor velen van ons die de hierna volgende remedies hebben gebruikt is hun geneeskracht welbekend; en de behaalde resultaten hebben onze verwachtingen overtroffen. Honderden zogenaamd ongeneeslijke gevallen zijn weer teruggeleid naar gezondheid en geluk.

Deze remedies worden voorgeschreven overeenkomstig de mentale situatie van de patiënt, waarbij we uitdrukkelijk en geheel voorbijgaan aan de lichamelijke klachten.

De twaalf indicaties zijn als volgt:

1. GEKWELD Agrimony
2. VERSCHRIKKING Rock Rose
3. ANGST Mimulus
4. ONVERSCHILLIGHEID Clematis
5. PIJN Impatiens
6. BESLUITELOOSHEID Scleranthus
7. DE ENTHOUSIASTELING Vervain
8. ONTMOEDIGING Gentian
9. DE VOETVEEG Centaury
10. DE DWAAS Cerato
11. VERDRIET Water Violet
12. OPHOPING Chicory

 

Persoonlijkheden zijn in principe te verdelen in twaalf hoofd-types, en van elk is er een positieve en een negatieve.

Deze persoonlijkheids-types worden ons aangewezen door de maan en komen overeen met het teken van de Dierenriem waar ze in staat op het moment van geboorte, en als we dit bestuderen komen we tot de volgende punten:

1. Het persoonlijkheids-type.
2. Zijn levensdoel en levenswerk.
3. De remedie die hem zal helpen met dat werk.

Wij, als genezers, houden ons alleen bezig met de negatieve kant van de twaalf types.

Het geheim van het leven is om trouw te zijn aan onze persoonlijkheid, geen verstoringing toe te staan door invloeden van buitenaf.

Onze persoonlijkheid kunnen we aflezen uit de positie van de maan bij de geboorte; onze gevaren voor verstoringen uit de planeten. Maar astrologen leggen te veel nadruk op de planeten, want, als we onze persoonlijkheid kunnen behouden, trouw zijn aan onszelf, dan hoeven we niet bang te zijn voor beïnvloeding door planeten of van buitenaf. De remedies helpen ons om onze persoonlijkheid te behouden.

Alleen in de vroegere stadia van onze ontwikkeling worden we rechtstreeks geholpen en geregeerd door een of meer planeten. Wanneer we eenmaal liefde ontwikkelen, en dat is dan de geweldige liefde voor onze medemens, dan bevrijden we ons van onze sterren, verliezen onze noodlotslijn, en of het er nou beter of slechter van wordt, dan besturen we ons eigen schip.

Wat Hahnemann, Culpepper en de andere grote zoekers zo graag wilden vinden is de mentale reactie in het aardse waaraan deze twaalf persoonlijkheden te herkennen zijn, en de remedies die bij elk ervan horen.

Wij hebben twaalf remedies; hoe eenvoudig is het nu om nauwkeurig voor te schrijven, en aan onze patienten de reden van hun disharmonie te verklaren, hun onzuiverheid, hun ongemak, en het eenvoudige bericht uit te leggen, de les, om zichzelf weer af te stemmen op de Oneindigheid van hun ziel, en ze weer terug te brengen bij hun mentale en fysieke gezondheid.

Er zijn zeven stappen naar genezing in deze volgorde:

RUST
HOOP
VREUGDE
VERTROUWEN
ZEKERHEID
WIJSHEID
LIEFDE

En wanneer de patiënt eenmaal vervuld wordt van liefde, geen eigen-liefde, maar de liefde van het Universum, dan heeft hij zijn rug toegekeerd naar wat we ongemak, ziekte genoemd hebben.

De CLEMATIS mensen zijn onverschillig, en hebben niet genoeg interesse in het leven. Ze zijn apathisch en doen niet echt moeite om te genezen van hun ziekte of zich te concentreren op hun dagelijks werk. Ze houden vaak van veel slapen, en hebben een afwezige blik in hun ogen.

De AGRIMONY lieden zijn naar binnen toe gekweld door zorgen en ongerustheid, hoewel ze naar buiten toe een dappere show opvoeren om hun spanning te verbergen. Regelmatig drinken ze zwaar of bezwijken ze voor drugs om de spanning te helpen verdragen.

De SCLERANTHUS mensen zijn vol besluiteloosheid. In het gewone leven vinden ze het moeilijk om tot een besluit te komen, en als ze ziek zijn weten ze niet zeker wat ze willen en vinden eerst het ene goed en dan weer iets anders.

CERATO mensen zijn de dwazen. Ze zouden de wijze leraren en instructeurs moeten zijn, maar ze lijken te veel te luisteren naar andere meningen, en te gemakkelijk te worden beïnvloed door omstandigheden van buiten.

IMPATIENS is een hevige soort pijn, veroorzaakt door de blokkade van een kanaal dat spiritueel licht en waarheid zou moeten binnenlaten. Vaak is de oorzaak een vorm van wreedheid in het karakter.

CENTAURY zijn de voetvegen. Ze lijken alle kracht te missen om zichzelf te zijn of het vermogen om tegen te gaan dat iedereen ze gebruikt. Ze doen geen enkele moeite om hun vrijheid te veroveren.

WATER VIOLET is verdriet van het soort dat alleen bij grote zielen hoort die, met moed en berusting, hun leed dapper en zonder te klagen dragen zonder enige overlast voor anderen, en zonder dat ze het van invloed laten zijn op hun levenswerk.

MIMULUS zit vol angst. Deze mensen doen een zwakke poging om aan hun belagers te ontkomen, maar ze lijken wel gehypnotiseerd, en ondergaan hun angst stilletjes en zonder tegen te stribbelen. In het algemeen proberen ze zichzelf goed te praten.

VERVAIN is de enthousiasteling. Die mensen die vreselijk hun best doen om hun idealen te bereiken, en op die manier zichzelf beschadigen. Het zijn degenen die hoog mikken, maar in plaats van gebruik te maken van kalmte en geduld gebruiken ze energie en haast. Het zijn de mensen die ver genoeg gekomen zijn om te begrijpen dat grote idealen alleen bereikt worden zonder spanning of haast.

CHICORY zijn de lieden die graag dienen, die het liefdes-aspect goed ontwikkeld hebben, en die toch invloeden van buitenaf toestaan om de uitstroom van hun liefde aan banden te leggen, en op die manier krijgen ze mentaal en misschien ook lichamelijk last van ophoping.

GENTIAN is ontmoediging. Alweer mensen die veel willen doen, maar toch toestaan dat ze onder invloed komen van twijfel en neerslachtigheid wanneer er moeilijkheden opduiken. Vaak willen ze dat zaken te veel op hun manier lopen, in plaats van het grote overzicht te zien.

ROCK ROSE is verschrikking; verschrikking door iets dat groter is dan materiële zaken; verschrikking door de dood, zelfmoord of boven-natuurlijke zaken. Het zijn de mensen die strijden voor geestelijke vrijheid.

Als we nu denken aan de twaalf eigenschappen van Christus die we het liefst willen bereiken, en die Hij ons kwam onderwijzen, dan vinden we de twaalf grote lessen van het leven.

En terwijl we ze, natuurlijk, allemaal aan het leren zijn, concentreren we ons ongetwijfeld op één in het bijzonder. Deze wordt aangeduid door de maan bij onze geboorte, die ons het belangrijkste doel van ons leven laat zien.

Remedie Te ontwikkelen kwaliteit Gebrek
 
Agrimony Kalmte Gekweld
Scleranthus Standvastigheid Besluiteloosheid
Vervain Verdraagzaamheid De Enthousiasteling
Clematis Zachtzinnigheid Onverschilligheid
Chicory Liefde Ophoping
Gentian Begrijpen Ontmoediging
Water Violet Vreugde Verdriet
Centaury Kracht De Voetveeg
Impatiens Vergeving Pijn
Cerato Wijsheid De Dwaas
Rock Rose Moed Verschrikking
Mimulus Meevoelen Angst

 

Voorraden van deze remedies kun worden verkregen bij de toonaangevende homeopathische apotheken, hoewel ze als volgt kunnen worden klaargemaakt door iedereen die ze zelf wil maken.

Neem een dunne glazen schaal, vul met helder water, liefst van een stroom of bron, en laat er genoeg bloemen van de plant op drijven zodat het hele opervlak bedekt is. Laat dit in helder zonlicht staan totdat de bloemen beginnen te verwelken. Haal de bloemen er heel voorzichtig uit, giet het water in flessen en voeg een evengrote hoeveelheid cognac toe als conserveringsmiddel.

Slechts één druppel hiervan is genoeg om een fles water van 225 ml te bekrachtigen, waaruit naar behoefte steeds een dosis van een theelepel genomen kan worden.

De patient voelt zelf hoe vaak hij een dosis moet nemen: eens per uur in acute gevallen, drie of vier keer per dag in chronische gevallen totdat verlichting optreedt, waarna ze niet meer nodig zijn.

Clematis, des Reizigers Vreugde, versiert onze hagen waar kalk is. Agrimony en Vervain vinden we langs de bermen van onze wegen; Chicory and Scleranthus tussen de korenvelden. Centaury, Gentian and Rock Rose in weilanden. Mimulus Luteus en Impatiens Royalei groeien in perfecte staat bij Crickhowell, een paar mijl van Abergavenny, hoewel de eerste ook in andere provincies gevonden kan worden. Ceratostigma komt in dit land niet in het wild voor, maar er zijn planten in de Tuinen van de "Pleasaunce", Overstrand, Norfolk, en in Kew Gardens. Water Violet kan gevonden worden in onze zeer heldere mooie stromen.

Mogen we God altijd prijzen omdat hij in Zijn genade kruiden op het veld heeft gezet voor onze genezing.

Ξ MENU