lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
Index >
Bachbloesem Agrimony

 Foto © Andreas Bock, Hamburg

Tekst © Mechthild Scheffer

Vertaling © lieverbeter.nl

1 Agrimony (Gewone Agrimonie)

De bloesem van eerlijkheid

 

Reharmoniseringsproces:

Van schijnharmonie ...

Negatieve zielshouding:

Men probeert om kwellende gedachten en innerlijke onrust te verbergen achter een façade van vrolijkheid en zorgeloosheid.

Omdat men graag in vrede en harmonie leeft raakt men door een vervelende sfeer en ruzie psychisch in de verdrukking. Om zorgelijke en kwellende gedachten te onderdrukken grijpt men naar alcohol of tabletten, benut iedere mogelijke afleiding.

... naar innerlijke vrede

Positieve ontwikkelingsmogelijkheden:

Meer vaardigheid om de confrontatie aan te gaan. Men leert de onenigheden van het leven te integreren, of weet ze de juiste plaats te geven.

--- Beproefd bij heel beleefde mensen die niemand pijn willen doen ---

Meer beschrijvingen van Agrimony door: Julian Barnard     / the Bach Centre     / Edward Bach

Ξ MENU