lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems

Meditatie bij het verhaal van de kleine Engel Abigail

(Klik hier voor het verhaal van de Engel Abigail) 
 
Deze meditatie is bedoeld om je te helpen je te verbinden met je geliefde Grootsere Wezenlijke Zelf, BeschermEngelen en Spirituele Families, want die proberen voortdurend om jou te bereiken. Als je het goed vindt zal ik je op deze reis vergezellen.

Zoek een rustige plek waar je enige tijd niet gestoord zult worden. Je kunt gaan zitten of liggen, net wat je prettiger vindt. Als je het gemakkelijk koud krijgt, dek dan je fysieke zelf af met een licht dekentje.

Nodig op dit moment iedereen binnen die je op deze reis graag bij je hebt.

Vraag in je ver-beelding, via gebed aan de Schepper, om je een beschermende straal van wit licht omlaag te sturen, door te zeggen: "Mijn Schepper, ik vraag om een beschermende straal van wit licht die me omgeeft en me optilt, zodat ik de allerhoogste vibraties mag ervaren tijdens deze reis naar mijn meest binnenste diepten van begrip en Zijn. Ik wens mijzelf te beschermen tegen alles dat niet bijdraagt aan mijn hoogste goed tijdens deze reis. Ik dank u, Schepper, dat u me helpt door deze straal te zenden, die nu omlaagkomt door de hoek van de kamer, en binnenkomt in mijn fysieke vorm. Hij doordringt al mijn lagen, dimensies en aspecten."
De Schepper heeft je voor deze reis een Witte Straal, een Roze straal en een Groene Straal gegeven. Deze komen je lichaam binnen via je voetzolen, en bewegen omhoog door je fysieke voertuig terwijl ze door al je energievelden naar buiten schijnen. Ze breiden zich verder uit tot in alle hoeken van de kamer waar je in bent, en verlaten je uiteindelijk via je kruinchakra. Deze stralen gaan terug naar de Schepper en gaan vervolgens weer met een boog terug door je heen en weer terug naar de Schepper in een cirkelvormige beweging.

Je bent nu goddelijk beschermd, en op dit moment kan niets je nog maar bereiken dat niet voor jouw hoogste goed is, zonder jouw toestemming.

We vragen je verder om je ego-zelf naar je linkerschouder te sturen om daar neer te laten strijken. Instrueer je ego-zelf dat het alleen maar toeschouwer mag zijn op deze reis.

Adem diep in, Geliefden, en voel de lichtere ontspannen gevoelens van het op goddelijke wijze worden meegevoerd in dit avontuur.

Adem diep in en sta toe en zie in je ver-beelding dat je Grootsere Wezenlijke Zelf bij je komt en je etherische hand pakt om je mee te voeren in je Hart Chakra.

Je Grootsere Wezenlijke Zelf, vergezeld door je Engelen, Gidsen en speciaal uitgenodigde gasten zijn nu in je Hart Chakra, en op het moment dat je de deurknop ziet en omdraait van de deur waarop staat "Naar Mijn Hoogste Innerlijke Geleiding", ga je over de drempel. 
 
Je ziet dat je met je entourage in een wit-marmeren gang staat. Een opvallende edelsteen ligt op de tafel voor de spiegel aan je rechterkant. Wat voor boodschap deze voor je heeft, mag je opzoeken wanneer je terugkomt. Als je je erdoor voelt aangetrokken, neem de edelsteen dan maar een tijdje mee.

Een witte lichtgevende eend is de gang binnen komen waggelen vanuit een deur waarop staat "Samenkomst van Jouw BeschermEngelen en Spirituele Familie". De eend nodigt je uit om hem te volgen.

De deur leidt naar een mals weiland met een groepje bomen een beetje naar links. De eend vervolgt zijn weg en leidt je in de richting van het bosje. Je lijkt iets te zien vanuit je ooghoeken, het lijkt op een lichtflits.

Het gebeurt nog eens, en deze keer vraag je: "Wat is toch die lichtflits die ik steeds maar vaag vanuit mijn ooghoek zie?"

De Gasten vragen: "Heb je dat al eens eerder meegemaakt dan vandaag?"

"Nou, ja, nu ik erover nadenk, het is al verschillende keren gebeurd en ik heb het steeds afgedaan als mijn verbeelding", zeg je nadat je het je even hebt afgevraagd.

De Gast zegt: "Dan zul je wel blij zijn om te horen dat het niet je verbeelding was. Dit zijn je BeschermEngelen en Spirituele Familie die zich verzamelen voor jouw samenkomst. Ze zijn al best lang bezig om te proberen jouw aandacht te trekken.

Je glimlacht en loopt verder. De eend leidt je naar een cirkel die wel uit boomstronken lijkt te bestaan. De eend vraagt je om te gaan zitten. Je voldoet aan zijn verzoek, zoekt een boomstronk uit en gaat zitten.

Een gele vlinder landt op je rechterschouder en vertelt je dat je de laatste bent die is aangekomen. Je kijkt verbaasd en vraagt de vlinder waar alle anderen dan zijn, en beweert dat je ze niet kunt zien.

De vlinder zegt dat je je spirituele ogen aan moet zetten, ze moet uitnodigen en hardop je bedoeling uit moet spreken om ze te zien en met ze te communiceren.

Je haalt diep adem terwijl je je wat ongemakkelijk voelt, schraapt je keel en zegt: "Mijn BeschermEngelen en Spirituele Familie, ik nodig jullie uit in mijn leven. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en ik wil jullie graag altijd zien en met jullie communiceren."

Op het moment dat de laatste woorden je mond verlaten, begint -langzaam de cirkel rond- ieder wezen zichtbaar voor je te worden. De tranen beginnen over je wangen te rollen terwijl je ze herkent. Het gevoel van Thuis en liefde, dat je zo lang hebt gemist golft over je heen. Je zit daar maar een tijdje zachtjes te huilen terwijl ieder een voor een naar je toe komt om je een knuffel te geven en iets heel speciaals tegen je te zeggen. Ze vertellen hoe trots ze op je zijn en hoeveel ze van je houden. Hier mag je jezelf toestaan om zoveel tijd te nemen als je nodig hebt om met iedereen te communiceren. Ze hebben jouw herkenning gemist, en hebben veel met je te bespreken.

Wanneer je het gevoel hebt dat het tijd is, zullen ze je begeleiden, terug over het pad, terug in de marmeren gang, terug over de drempel van je Hart Chakra, en dan terug in jouw wachtende materiële voertuig. Wanneer je helemaal terug bent in jouw meteriële voertuig, beweeg dan eerst je vingers en tenen en, wanneer je er klaar voor bent, doe dan je ogen open.

Zorg alsjeblieft dat je je eerst weer opnieuw oriënteert en aardt voordat je verder gaat met je dag. Je hebt een paar heel emotionele momenten doorgemaakt, en het is nodig om een beetje voorzichtig met jezelf te zijn. Ze willen dat je weet dat het moeilijk was om toe te kijken, en dat ze altijd bij je zijn en onvoorwaardelijk van je houden. 
 
Ik Ben Aartsengel Michael, de Scheppers' Boodschapper van Liefde, Vertrouwen, Vrede, Wijsheid en Waarheid. Jullie worden ten diepste bemind, Mijn Mooie Wezens van Licht. Dit is jullie moment om je te herinneren wie je bent. 
 
Uit: "The Remembrance of I AM, An Inner Journey of Self Discovery, A Channeled Course From Archangel Michael" door Carolyn Ann O'Riley
Vertaling: lieverbeter.nl

Carolyn Ann O'Riley vraagt nadrukkelijk om dit materiaal te beschouwen als vallend onder het copyright. Overname is alleen toegestaan in zijn geheel en met vermelding van de channeling en van het copyright. Wij sluiten hierop aan en vragen om ook de vertaling (© lieverbeter.nl) te vermelden.
 
 
Ξ MENU