lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems

Materieel

De wetenschappelijke wereld heeft zich toegelegd op de materiële/stoffelijke kant van de wereld, en is daar heel goed in geworden. Daar maken we met z'n allen dankbaar gebruik van, ook op medisch gebied. 
Alleen is er in dat systeem geen plaats meer voor de niet-stoffelijke kant van de wereld. Die is immers niet meetbaar in de materie en daar kan/wil de wetenschappelijke wereld niets mee. 
Wat overigens niet wil zeggen dat iedereen in de medische wereld uitsluitend met de stoffelijke kant bezig zou zijn. Maar het systeem is daar wel op gebouwd. 
 
Ziekte wordt gezien als een van buiten komend onheil dat gemeten en bijgeregeld moet worden. 
 

Energetisch

Verstrengeld met onze stoffelijke wereld is er ook nog de niet-stoffelijke wereld. Het energetische deel van de wereld. Het deel van de wereld dat leeft, dat onze stoffelijke lichamen leven geeft. Zonder dit energetische deel zou er geen leven zijn. 
Dit energetische deel van de wereld bestaat uit energie die we met onze 5 zintuigen niet kunnen waarnemen. Onze 5 zintuigen zijn immers juist bedoeld voor het contact met de stoffelijke wereld. 
De zintuigen waarmee we de wereld van de energieën kunnen waarnemen worden meestal samengevat als "zesde zintuig". Aandacht geven aan zo'n zesde zintuig is in onze westerse maatschappij heel lang "niet aangemoedigd". Pas in deze tijd zien we de belangstelling hiervoor langzaam geaccepteerd worden.  
 
Wanneer er in die energieën een verstoring optreedt, dan leidt dat uiteindelijk tot een verstoring in het stoffelijke lichaam. Zo'n verstoring noemen we ziekte, maar kan ook worden gezien als een symptoom van de energetische verstoring. 
 
Ξ MENU