lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems

Coaching en EnergieBehandeling

Is het niet jammer dat we pas naar ziekte gaan kijken als mensen al ziek zijn?
In de meeste gevallen gaat daar namelijk een periode aan vooraf dat je kunt zien aankomen dat iemand ziek wordt. Eerst zit iemand "niet lekker in z'n vel". Daarna volgt een stadium dat iemand iets "onder de leden" heeft, maar dat nog niet duidelijk is wat, dus moeten we afwachten welke kant het op gaat. Pas daarna wordt iemand ziek, en kan de dokter te hulp geroepen worden.

Met die voorafgaande periode doen we meestal niets. We wachten af tot een probleempje zich ontwikkelt tot een probleem.

Jammer, want we kunnen die periode juist gebruiken om te voorkomen dat iemand ziek wordt!

Door op de juiste manier aandacht te geven aan wat er speelt, en d.m.v. coaching-gesprekken te achterhalen waar iemand blokkeert kan het proces worden omgekeerd. Dan kan de "energie weer gaan stromen". Dan kan iemand weer verder met zijn ontwikkeling, en hoeft niet ziek te worden.

Desgewenst kan deze ontwikkelings-coaching ondersteund worden door energiebehandelingen. Zo'n behandeling kan de energie op een onbewust niveau weer aan het stromen krijgen, en dat maakt het vaak gemakkelijker om ook op een bewust niveau verder te kunnen.
En wanneer de energie weer op gang komt kunnen ook de processen die tot stilstand zijn gekomen weer op gang komen. Dan kan iemand zich weer verder ontwikkelen en verder groeien, in plaats van ziek te worden.

Uiteraard kunnen we dezelfde "techniek" inzetten voor mensen die al ziek zijn. Zeker voor langdurig zieken, waar het herstel langzamer lijkt te gaan dan medisch verklaarbaar is, is het een goede aanvulling. Wanneer het herstel maar niet op gang wil komen, kan deze aanpak het verschil maken en de zaak weer in beweging krijgen.

Er zijn gevallen dat één enkel gesprek voldoende is om iemand weer op gang te helpen. Meestal zijn enkele gesprekken gewenst, met tussenpozen van één à twee weken. Soms lijkt het ook niet te werken, natuurlijk.

Wat betekent dit voor de werkgever?
Behalve dat het natuurlijk prettig is als de persoon in kwestie niet ziek hoeft te worden, of sneller kan genezen, past deze aanpak ook precies in de huidige ARBO wetgeving. Daarin wordt immers van de werkgever een steeds actievere rol verwacht om het welzijn van de werknemer te bevorderen.
Bovendien geeft de werkgever op zo'n manier een positief signaal af aan de werknemers, namelijk dat hij het beste met hen voor heeft, en actief probeert bij te dragen aan hun gezondheid. Alleen dat al werkt positief voor het hele bedrijf.

Business case nodig?
Rekent u maar eens uit wat een week ziek zijn kost, en hoeveel gesprekken van een uur daar tegenover mogen staan...
Ook als iemand niet ziek zou worden heeft iedereen baat bij deze aanpak: uiteraard de persoon zelf, die zich weer beter voelt, maar ook de werkgever, want iemand die lekker in z'n vel zit presteert beter en maakt minder fouten. 
 
Heeft u interesse in deze aanpak?
Neem dan gerust 
 
met ons op.
Hartelijke groet,
Henny Gieles,
ontwikkelingscoach / energiebehandelaar.
Ξ MENU