lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
< Index >
Bachbloesem Beech

 Foto © Andreas Bock, Hamburg

Tekst © Mechthild Scheffer

Vertaling © lieverbeter.nl

3 Beech (Beuk)

De bloesem van tolerantie

 

Reharmoniseringsproces:

Van beterweten ...

Negatieve zielshouding:

Men reageert over-kritisch en intolerant, kan weinig meegevoel en invoelingsvermogen opbrengen.

Daarom gedraagt men zich kleingeestig, pedant, ontoegeeflijk. De mate waarin men klaarstaat met kritiek is meestal in geen verhouding tot de aanleiding. Men isoleert zich door zijn over-kritische houding van zijn medemensen.

... naar beter begrijpen

Positieve ontwikkelingsmogelijkheden:

Tolerante basishouding, geestelijk scherpe blik, begrip voor de verschillende manieren waarop mensen zich gedragen.

--- Beproefd bij kinderen die veel kankeren en bij wie men niets goed kan doen ---

Meer beschrijvingen van Beech door: Julian Barnard     / the Bach Centre     / Edward Bach

Ξ MENU