lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
< Index >
Bachbloesem Heather

 Foto © Andreas Bock, Hamburg

Tekst © Mechthild Scheffer

Vertaling © lieverbeter.nl

14 Heather (Struikheide)

De bloesem van de identiteit

 

Reharmoniseringsproces:

Van behoeftige kleuter ...

Negatieve zielshouding:

Door een sterke psychische behoeftigheid is men erg egocentrisch, en volledig met zichzelf bezig.

Dikwijls wil men in het middelpunt van de belangstelling staan, men zoekt bijna dwangmatig een publiek en laat ook bij een op een gesprekken de ander amper aan het woord komen. Onbewust wil men toenadering afdwingen.

... naar begripvolle volwassene

Positieve ontwikkelingsmogelijkheden:

Men slaagt erin om afstand te nemen van de eigen problematiek, en meer begrip en invoelingsvermogen te ontwikkelen voor de omgeving.

--- Beproefd bij mensen die zich ononderbroken met zichzelf bezighouden ---

Meer beschrijvingen van Heather door: Julian Barnard     / the Bach Centre     / Edward Bach

Ξ MENU