lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
< Index >

Rock Water (Bronwater)

 

Aqua

 

Een van Bach's 7 helpers.  
Bereid volgens de zonne-methode.

 
 

Indicatie

Degenen die erg streng zijn in hun manier van leven. Ze ontzeggen zichzelf veel vreugde en plezier in het leven omdat ze zich voorstellen dat het hun werk kan belemmeren.

 

Twaalf Genezers 1936

 

Affirmatie

Deze remedie brengt grote rust en begrip, vergroot het inzicht dat alle mensen op hun eigen manier vervolmaking vinden, en zorgt voor het besef van "zijn" niet "doen". Dat we op zichzelf een weerspiegeling zijn van Grootse Zaken, zonder te proberen om onze eigen opvattingen uit te dragen.

 

'Collected Writings' blz. 73

 

Bron

Iedere wel of bron die bekend staat als een centrum van heling en die nog met rust gelaten is in de natuurlijke toestand, onaangetast door de altaren van de mensen, kan gebruikt worden. Plaatsen waar het water gekanaliseerd is of geregeld wordt, moeten vermeden worden. De bron dient beschermd te worden door natuurlijke krachten maar niet belemmerd door de mens.

 

Chronische houding

Deze mensen zijn mensen met idealen. Ze hebben zeer vaste overtuigingen over religie of politiek, of het zijn verbeteraars. Met alle goede bedoelingen en met de wens de wereld anders en beter te maken, hebben ze de neiging om hun inspanningen om te helpen te beperken tot kritiek in plaats van voorbeeld. Ze laten hun gedachten en een groot deel van hun leven beheersen door hun theorieën. Als het hen niet lukt om anderen hun overtuiging te laten volgen maakt ze dat heel ongelukkig. Ze willen de wereld graag plannen volgens hun eigen opvattingen, in plaats van rustig en zachtjes een beetje te doen in het Grote Plan.

 

Edward Bach

Meer beschrijvingen van Rock Water door: the Bach Centre     / Mechthild Scheffer     / Edward Bach

Ξ MENU