lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems
< Index >
Bachbloesem Water Violet

Foto © Healing Herbs

Water Violet (Waterviolier)

 

Hottonia palustris

 

Een van Bach's eerste 12 genezers.  
Bereid volgens de zonne-methode.

 
 

Indicatie

Voor degenen die in gezondheid of in ziekte graag alleen zijn. Heel rustige mensen, die geluidloos rondlopen, weinig spreken, en dan nog zachtjes. Heel onafhankelijk, bekwaam en vol zelfvertrouwen. Bijna vrij van de mening van anderen. Ze zijn gereserveerd, laten mensen met rust en gaan hun eigen gang. Vaak slim en getalenteerd. Hun rust en kalmte is een zegen voor de mensen om hen heen.

 

Twaalf Genezers 1936

 

Affirmatie

...je leert om helemaal alleen te staan in de wereld, en verdient daarmee de intense vreugde van volledige vrijheid, en daarmee van perfecte dienstbaarheid aan de mensheid. En als je hierin geslaagd bent is het niet langer een offer, maar de volmaakte vreugde van behulpzaamheid, ongeacht de omstandigheden.

 

'Collected Writings' blz. 109

 

Habitat

Waterviolier groeit in sloten en ander langzaam stromend water. Veel van de oorspronkelijke leefgebieden zijn verwoest - het mechanisch schoonmaken van sloten heeft de vaargeulen te efficiënt opgeruimd, veel van de moerasgebieden zijn droog komen te staan omdat het waterpeil omlaag gebracht is, en diverse chemicaliën vervuilen de weteringen.

 

Hoe iemand dan is

Deze mensen zijn prachtig van geest en vaak ook van lichaam. Ze zijn vriendelijk, rustig en heel verfijnd en beschaafd, en toch zijn ze hun lot meester en leiden hun leven met een rustige beslistheid en zekerheid. Willen graag veel alleen zijn. Als ze ziek zijn kunnen ze een beetje trots en afstandelijk zijn, en als dat zo is dan heeft dat een uitwerking op hen. Ondanks dat zijn ze heel dapper en proberen ze om alleen en zonder hulp te winnen, en geen zorgen of moeilijkheden te veroorzaken voor hun omgeving. Het zijn echt dappere zielen die hun taak in het leven lijken te kennen en uit te voeren met een rustige zekere wil. Ze vormen meestal geen sterke band, zelfs niet met wie hen het dierbaarst zijn. Ze dragen tegenslag en ziekte kalm, rustig en dapper, zonder te klagen.

 

Edward Bach

Meer beschrijvingen van Water Violet door: the Bach Centre     / Mechthild Scheffer     / Edward Bach

Ξ MENU